BELEDİYE ENCÜMENİ

Mehmet BAYRAM

Belediye Başkanı

Harun SERT

Üye

Hasan ÇETİN

Üye

Şahin ALKAN

Mali Hizmetler Md. V.

Gaye ELBÜKEN

Yazı İşleri Müdürü